14. Mitä on erityisesti huomioitava oleskelupaa tarkistaessa