Yritystyypit

Alla kuvattuna erilaisia yritystyyppejä. Oleskelulupaa tarkistaessa on huomioitava työntekijän työnantajayrityksen yritystyyppi ja lähtömaa.

Suomalainen yritys

Suomalainen yritys on Suomessa päätoimisesti toimiva, suomalainen Suomeen rekisteröitynyt yritys.

Suomalainen yritys, jolla on ulkomaalaisia työntekijöitä

Suomalainen yritys, jolla on ulkomaalaisia työntekijöitä on yritys, jolla on palkkalistoillaan ulkomaalaisia työntekijöitä, joihin saattaa kohdistua erilaisia vastuita ja velvollisuuksia verrattuna suomalaisiin työntekijöihin.

Ulkomainen yritys

Ulkomainen yritys on yritys, jonka toiminta sijoittuu toiseen valtioon ja on kyseisessä valtiossa merkittävää toimintaa harjoittava yritys. Toiminta ei pääasiallisesti ulotu Suomeen. Vaikka yritys rekisteröityisi Suomeen tai sille muodostuisi kiinteä toimipaikka, luetaan yritys usein yhä ulkomaiseksi yritykseksi.

Vuokratyöyritys

Vuokratyöyritys on yritys, joka vuokraa työntekijöitään muiden yritysten käyttöön. Vuokratyöyrityksen työntekijä toimii työn tilaajan työnjohdon alaisuudessa.

Alihankkijayritys

Alihankkijayritys on taho, joka on tilattu suorittamaan sovittu työ. Alihankkijayrityksestä puhuttaessa tulee aina täsmentää minkä yrityksen alihankkijana yritys toimii eli minkä yrityksen kanssa alihankkija on sopimussuhteessa.

Vieritä ylös