Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

Miten selvitys tehdään


1. Pyydä sopimuskumppania toimittamaan sinulle tieto yrityksessä noudatettavasta työehtosopimuksesta kirjallisesti erillisellä selvityksellä

 1. Selvityksestä tulee käydä ilmi noudatettavan työehtosopimuksen virallinen nimi kokonaisuudessaan.
 2. Varmista, että selvitys sisältää päivämäärän ja allekirjoituksen:
  • Näin osoitat, että olet kerännyt ajantasaiset eli alle 3 kuukautta vanhat tiedot talteen.
  • Allekirjoitus takaa, että tiedot on annettu sopimuskumppania sitovalla tavalla.

2. Ota selvitys talteen

Tallenna selvitys haluamaasi paikkaan koneellasi.


HUOM! Sopimuskumppani saattaa ilmoittaa, että heidän toimialallaan ei ole yleissitovaa työehtosopimusta eikä yritys ole sopinut työntekijöiden kanssa omaa työehtosopimusta vaan noudattaa palkkauksen ja työehtojen osalta työsopimuslain ja työaikalain määräyksiä. Tässä tapauksessa toimi seuraavasti:


3. Pyydä sopimuskumppania toimittamaan sinulle noudatettavat, keskeiset työehdot kirjallisesti erillisellä selvityksellä

 1. Keskeisistä työehdoista tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:
  • Työnantajan koti- tai liikepaikka
  • Työnteon alkamisajankohta koskien kyseistä työtä
  • Määräaikaisen työsopimuksen määräaikaisuuden peruste ja sopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika
  • Koeaika
  • Työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa
  • Työntekijän pääasialliset työtehtävät
  • Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
   • Palkkatietojen osalta riittää selvitys siitä, miten palkka ja sen osat määräytyvät. Tarkoituksena ei ole, että henkilökohtaiset palkkatiedot tulevat ilmi tilaajalle.
  • Säännöllinen työaika
  • Vuosiloman määräytyminen
  • Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste
 2. Varmista, että selvitys sisältää päivämäärän ja allekirjoituksen:
  • Näin osoitat, että olet kerännyt ajantasaiset eli alle 3 kuukautta vanhat tiedot talteen.
  • Allekirjoitus takaa, että tiedot on annettu sopimuskumppania sitovalla tavalla.
 3. Tallenna selvitys haluamaasi paikkaan koneellasi.

Työehtosopimuksen ja työehtojen soveltuvuus

Tarkista aina, että ilmoitettu työehtosopimus on soveltuva tilattuun työhön!

Vieritä ylös